Dňa 16.2.2018 neznáma osoba vložila do schránok obyvateľov na Palkovičovej a Líščích Nivách leták s požiadavkou na príspevok pre Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO). Možno bol úmysel tejto neznámej osoby dobrý, ale bez súhlasu zneužila meno ZO ako aj meno jeho predsedu p. Matúšeka (navyše s chybami). ZO sa od obsahu letáku dištancuje a žiada neznámeho autora, aby sa v budúcnosti vyhol takémuto spôsobu oslovovania verejnosti a aby vystupoval pod vlastným menom. Ak má záujem o serióznu spoluprácu, môže kedykoľvek osloviť členov ZO.

Čítať ďalej: Prehlásenie - stanovisko + zbierka

VEREJNÁ ZBIERKA obyvateľov na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na transparentný a verejne dostupný účet: SK93 0900 0000 0051 2274 1571

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (predávajúci: Andrej Ďurkovský, primátor BA - kupujúci: Ladislav Kozmon, BK Consulting) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, nevyhnutne potrebujeme (aj finančnú) pomoc obyvateľov. 

Čítať ďalej: Chcete parkovať? Podporte záchranu parkoviska.

 

Dňa 31.01.2017 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov. Jedným z bodov programu bolo schválenie uznesenia - žiadosti, aby Ing. Mgr. Dušan Pekár - starosta zabezpečil prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 (PARKOVISKO) katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je (?!), či starosta spraví o čo ho poslanci požiadali.

Čítať ďalej: Sprístupnenie parkoviska