Dňa 16.11.2018 boli obyvatelia Starého Ružinova zaskočení výkopovými prácami na ploche verejného parku. Zistili, že vykopaná jama má slúžiť pre výstavbu svetelného reklamného zariadenia. Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova vyjadrilo vážnu pochybnosť, či je uvedená konštrukcia v súlade s územným plánom hl. SR Bratislavy, pretože životné prostredie by bolo týmto zásahom znehodnotené. Písomne požiadalo políciu a prokuratúru o prešetrenie zákonnosti stavby a písomne vyzvalo Stavebný úrad MČ Ružinov na vydanie predbežného opatrenia na okamžité zastavenie prác na stavbe a uvedenie do pôvodného stavu.