Združenie občanov bolo založené ako reakcia občanov na rozporuplný prenájom a neskôr krádež verejného priestranstva. Magistrát podvodným spôsobom predal pozemky pod parkoviskom (foto) a časťou parku na Palkovičovej / Záhradníckej súkromnej firme, ktorej záujmom bolo postaviť na tomto pozemku bytový dom (foto).

Vývoj situácie je popísaný v Časovej osi (pdf).

Stanovy Združenia občanov - Líščie nivy, Palkovičova (pdf).

Združenie občanov to sú obyvatelia celého sídliska. Názov združenia nesie mená dvoch najbližších ulíc, ale záujem združenia ide za ich hranice. Problém parkovania je vysoko aktuálny pre obyvateľov celého Ružinova, celej Bratislavy a vlastne každého človeka, ktorý navštívi túto lokalitu.

Spoločným záujmom obyvateľov je navzájom sa informovať a podporiť v súboji s investorskými zámermi podnikateľov, ktorí neberú ohľad na záujmy a potreby obyvateľov a regulácia územia im nič nehovorí.