Oslovil ma sused z Palkovičovej 3 (ja bývam na 1): „Tá parkovacia politika sa mi nepozdáva, mali by premaľovať tamtie čiary, je to nevyužitý priestor.“ Pýtam sa: „A oslovili ste Magistrát, ktorý to má v kompetencii?“ „No, nie, myslel som, že vy, ste taký komunikatívny.“ Ja: „??? (Neschopný zareagovať na vyslovený kompliment). Áno, parkovacia politika má síce značné rezervy v značení a pod., ale objektívne musím priznať, že od jej zavedenia vidím ráno aj večer voľné parkovacie miesta. Niekedy treba prejsť pár metrov, ale sú. Každý by rád parkoval pred svojím domom, ale to nejde. Mimochodom, na druhom konci Palkovičovej existuje verejné parkovisko, pozemok pod ktorým bol obyvateľom ukradnutý (predávajúci Andrej Ďurkovský, kupujúci Ladislav Kozmon), a skupina nepodplatiteľných obyvateľov sa snaží prostredníctvom občianskeho združenia toto parkovisko zachrániť. Nie pre seba, pre všetkých, rezidentov aj návštevníkov. A investuje do toho svoje vlastné prostriedky. ZO má zverejnený transparentný účet. Už ste prispeli?“ Po jeho odpovedi som skamenel: „Ale veď to je na opačnom konci Palkovičovej, to sa ma netýka.“ !!!

No, milí susedia nielen Starého Ružinova. Obávam sa, že toto hovorí za väčšinu, viď príspevky na transparentnom účte. Napriek tomu, úsilie o záchranu parkoviska pokračuje. Ak je vaša (pár tisícov obyvateľov Starého Ružinova a pár desiatok tisícov obyvateľov Ružinova) finančná situácia taká nepriaznivá, že si nemôžete dovoliť prispievať mesačne ani 1 €, ale napriek tomu fandíte nášmu/vášmu zápasu o spravodlivosť, môžete podporiť naše/vaše úsilie účasťou na súdnom pojednávaní. 

Nech sa páči POZVÁNKA na pojednávanie na deň 14.02.2023 o 08.30 hod., Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, Bratislava, v miestnosti č. dv.: 16 posch.: 2. poschodie 

S úctou

Boris Čechvala, člen výboru ZO, bývalý poslanec za Starý Ružinov

Milí susedia, obyvatelia Ružinova, Bratislavy, ... 

Vyše 20 rokov skupina obyvateľov robí, čo môže, aby zachránila verejné parkovisko. V r. 2016 bol vytvorený transparentný účet, aby sme dokázali pokryť náklady spojené s právnym zastupovaním, bez ktorého by profesionálni politici a spriaznení developeri s veľkou pravdepodobnosťou mali navrch. Viac razy sme vyzývali, prosili, aby ste tento nerovný súboj podporili aspoň symbolicky. Viacerí tak urobili, niektorí prispeli jednorazovo a niektorí prispievajú pravidelne, za čo sme veľmi vďační, bohužiaľ, spor potrebuje výraznejšiu podporu a citeľný záujem verejnosti.

Ak by každý obyvateľ Starého Ružinova... Nie, vlastne by stačil každý, kto by chcel či už pravidelne alebo sporadicky využívať verejné parkovisko ako skutočne verejné, aby prispel na verejný účet mesačne aspoň 1,- €. 

Nedokážeme pochopiť ignoranciu zo strany dotknutých susedov. Na druhej strane sme nesmierne vďační za ústretovosť zastupujúcej advokátskej kancelárie. 

Vaše nevzdávajúce sa Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

Na parkovisku sme zaznamenali nové aktivity.

Výsledok - ďalší nezákonný pokus o prevádzkovania plateného parkoviska - obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 7.

V duchu zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa spýtali na Magistráte aj na Miestnom úrade

a čakáme na odpoveď.