Pozvánku sme poslali voleným zástupcom obyvateľov Ružinova, príslušným úradom a médiám. 

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení volení zástupcovia obyvateľov MČ Bratislava-Ružinov a hl. mesta SR Bratislavy, vážení zamestnanci úradov a príslušných médií.

Kauzu verejného parkoviska na Palkovičovej asi netreba predstavovať. Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova si Vás ako verejných činiteľov a zamestnancov verejných médií dovoľuje touto cestou vyzvať vo verejnom záujme na účasť na záverečnom pojednávaní žaloby dotknutých občanov vs žalovaný f. Zelenka, a.s. vo veci „Zdržania sa neoprávnených zásahov do práv užívateľa“ (spoplatnenej prevádzky verejného parkoviska na Palkovičovej).

Súdne pojednávanie sa koná v termíne 25. januára 2023 o 13:00 hod. na Mestskom súde Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava-Dúbravka, miestnosť č. 326 na III. poschodí.

Členovia ZO sú presvedčení, že záujem volených zástupcov obyvateľov a médií, ktoré pod ne spadajú, výrazne podporí vážnosť situácie a dôležitosť rozhodnutia sudcu.

S úctou

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

 

Vážení milovníci parkovania v Starom Ružinove.

Traja obyvatelia podali žalobu na developera f. Zelenka, ktorá vlastní (podvodným spôsobom) pozemok pod verejným parkoviskom na Palkovičovej a bráni verejnosti využívať ho, resp. parkovisko je spoplatnené.
Doteraz sa uskutočnili dve pojednávania, na prvom sudkyňa Linetová vypočula právneho zástupcu žalobcu (Advokátska kancelária Vicová & Šumichrast), na druhom vypočula právneho zástupcu žalovaného. Súd sa medzičasom presťahoval do Dúbravky a tretie pojednávanie bude údajne viesť iná sudkyňa.
 
Pojednávanie č. 3 sa bude konať dňa 26.10.o 09:00 hod. (po tomto čase už nikoho do pojednávacej miestnosti nepustia) na Mestskom súde BA IV., Saratovská 1 (Dúbravka).
 
Je to VEREJNÉ POJEDNÁVANIE, súd pripustí verejnosť do pojednávacej miestnosti č. 321 na 3.poschodí. 
 
ZO vyzýva obyvateľov, aby sa, pokiaľ im to povinnosti a časové možnosti umožnia, aby sa osobne pojednávania zúčastnili a dali tak najavo verejnú podporu ZO a jeho trom členom, ktorí sa podujali brániť verejný záujem týmto spôsobom.

Mestský súd BA IV sa nachádza v Dúbravke na Saratovskej č. 1 oproti Domu kultúry v susedstve OD LÍDL.
Doprava MHD - električka č.4, zastávka ALEXYHO.

ODVOLANIE 

List na Okresný úrad Bratislava 21.9.2023

TU si môžete pozrieť video, v ktorom je vecne zhrnutý vývoj a aktuálny stav parkoviska na Palkovičovej.

Momentálne čakáme na termín konania súdneho pojednávania č. 3.

Tak nakoniec sa druhé pojednávanie predsa len konalo v inej miestnosti s väčšou kapacitou. Bohužiaľ, na našu žiadosť o väčšiu miestnosť nám neodpovedali a tak sme si nemohli dovoliť pozvať občanov na účasť na pojednávaní, aby neskončili za dverami ako pri tom prvom.

Na tomto druhom pojednávaní dostal priestor právny zástupca žalovaného (f. Zelenka, a.s.), ktorý prečítal námietky voči žalobe. Toto celé trvalo cca 3/4 hodiny, text bol priebežne zapisovaný zapisovateľkou a v závere právny zástupca žalovaného navrhol zrušenie žaloby v plnom rozsahu.

Potom dala sudkyňa priestor právnym zástupcom žalobcov, ktorí verbálne všetky argumenty vyvrátili a požiadali o vypočutie svedkov žalobcov, medzi ktorých patrí, pochopiteľne, aj zástupca Magistrátu. Po hodine bolo súdne pojednávanie ukončené, pričom termín ďalšieho pojednávania nebol vytýčený z dôvodu organizačnej neistoty – inštitút Okresného súdu BA III sa má totižto presťahovať do inej budovy. Termín nám bude oznámený. Kedy to bude, nevieme, ale určite termín po jeho oznámení včas zverejníme na našej stránke.

Komentár účastníkov pojednávania si môžete vypočuť TU.