Vážení milovníci parkovania v Starom Ružinove.

Traja obyvatelia podali žalobu na developera f. Zelenka, ktorá vlastní (podvodným spôsobom) pozemok pod verejným parkoviskom na Palkovičovej a bráni verejnosti využívať ho, resp. parkovisko je spoplatnené.
Doteraz sa uskutočnili dve pojednávania, na prvom sudkyňa Linetová vypočula právneho zástupcu žalobcu (Advokátska kancelária Vicová & Šumichrast), na druhom vypočula právneho zástupcu žalovaného. Súd sa medzičasom presťahoval do Dúbravky a tretie pojednávanie bude údajne viesť iná sudkyňa.
 
Pojednávanie č. 3 sa bude konať dňa 26.10.o 09:00 hod. (po tomto čase už nikoho do pojednávacej miestnosti nepustia) na Mestskom súde BA IV., Saratovská 1 (Dúbravka).
 
Je to VEREJNÉ POJEDNÁVANIE, súd pripustí verejnosť do pojednávacej miestnosti č. 321 na 3.poschodí. 
 
ZO vyzýva obyvateľov, aby sa, pokiaľ im to povinnosti a časové možnosti umožnia, aby sa osobne pojednávania zúčastnili a dali tak najavo verejnú podporu ZO a jeho trom členom, ktorí sa podujali brániť verejný záujem týmto spôsobom.

Mestský súd BA IV sa nachádza v Dúbravke na Saratovskej č. 1 oproti Domu kultúry v susedstve OD LÍDL.
Doprava MHD - električka č.4, zastávka ALEXYHO.

ODVOLANIE 

List na Okresný úrad Bratislava 21.9.2023

TU si môžete pozrieť video, v ktorom je vecne zhrnutý vývoj a aktuálny stav parkoviska na Palkovičovej.

Momentálne čakáme na termín konania súdneho pojednávania č. 3.

Tak nakoniec sa druhé pojednávanie predsa len konalo v inej miestnosti s väčšou kapacitou. Bohužiaľ, na našu žiadosť o väčšiu miestnosť nám neodpovedali a tak sme si nemohli dovoliť pozvať občanov na účasť na pojednávaní, aby neskončili za dverami ako pri tom prvom.

Na tomto druhom pojednávaní dostal priestor právny zástupca žalovaného (f. Zelenka, a.s.), ktorý prečítal námietky voči žalobe. Toto celé trvalo cca 3/4 hodiny, text bol priebežne zapisovaný zapisovateľkou a v závere právny zástupca žalovaného navrhol zrušenie žaloby v plnom rozsahu.

Potom dala sudkyňa priestor právnym zástupcom žalobcov, ktorí verbálne všetky argumenty vyvrátili a požiadali o vypočutie svedkov žalobcov, medzi ktorých patrí, pochopiteľne, aj zástupca Magistrátu. Po hodine bolo súdne pojednávanie ukončené, pričom termín ďalšieho pojednávania nebol vytýčený z dôvodu organizačnej neistoty – inštitút Okresného súdu BA III sa má totižto presťahovať do inej budovy. Termín nám bude oznámený. Kedy to bude, nevieme, ale určite termín po jeho oznámení včas zverejníme na našej stránke.

Komentár účastníkov pojednávania si môžete vypočuť TU.

Súd: Okresný súd Bratislava III

Sudca: JUDr. Daniela Linetová

Pre pripomenutie, žalobu podali 3 obyvatelia, členovia výboru ZO. Podstatou žaloby je obmedzenie práv občanov užívať verejné parkovisko na Palkovičovej majiteľom pozemku.

Prekvapenie č. 1: Nakoľko sa jednalo o verejné pojednávanie, ZO vyzvalo obyvateľov, aby sa ho zúčastnili a tak demonštrovali svoj záujem a podporu žalobcov. Prišlo 10 osôb, o.i. vedúca právneho odboru MČ Ružinov, miestny poslanec za Starý Ružinov (ďakujeme za záujem), dotknutý obyvateľ JUDr. Harabin, obyvatelia z Hraničnej, ktorí súbežne riešia veľmi podobnú kauzu neoprávneného predaja pozemku pod verejným parkoviskom, resp. zamedzenie príjazdu k nehnuteľnostiam, a zástupca médií. Pojednávanie sa konalo v menšej miestnosti s kapacitou cca 6 osôb (z toho 3 žalobcovia). Pani sudkyňa sa ohradila, že nepočítala s takou účasťou verejnosti. Vraj sme to mali vopred nahlásiť, vybrali by väčšiu miestnosť. Tých, ktorí si nemali kam sadnúť, vyzvala, aby opustili miestnosť. PROSÍM??? Kto mal nahlásiť koho? Žalobcovia? Na základe čoho? Kto môže dopredu vedieť, koľko ľudí príde na VEREJNÉ pojednávanie? Je toto bežná súdna prax???

Prekvapenie č. 2: Priebeh pojednávania spočíval na 90% v tom, že sudkyňa sa pýtala právnej zástupkyne žalobcov na veci, ktoré sa v prevažnej väčšine nachádzajú v súdnom spise (čítala ho vôbec?), a následne ich diktovala do zápisu. Právnemu zástupcovi žalovaného (f. Zelenka) nepoložila za celý čas jedinú otázku. Po cca 2 hodinách vyhlásila, že ju čaká ďalšie pojednávanie, a toto ukončila s tým, že ho odročila na 25.4.2023 o 10:00.

PS

Mail od odmietnutého občana:

Dobrý deň pán Matúšek,

chcem Vás informovať, že som sa dostavil na spomínané súdne pojednávanie, aby som Vás aspoň takýmto spôsobom v danej veci podporil. Pričom som musel tomu prispôsobiť svoj pracovný a súkromný život, čo nebolo jednoduché. Avšak, ako viete, na základe rozhodnutia pani sudkyne sme ako verejnosť z dôvodu nedostatku miesta v pojednávacej miestnosti museli daný priestor opustiť ešte pred začiatkom samotného pojednávania. Takže to bol pre mňa v podstate stratený čas.

Prajem príjemný zvyšok dňa.
S pozdravom ...