Dňa 23.9.2020 o 18:00 sa uskutočnila verejná výročná členská schôdza Združenia občanov Liščie Nivy, Palkovičova v priestoroch Radošinského naivného divadla. Nech sa páči link na priebeh schôdze:

Výročná Členská Schôdza

 

Na tomto linku si môžete pozrieť bod 29. mestkého zastupiteľstva, ktorý sa venuje našej problematike. Daný bod začína vo videu 2. časť, v čase 3:01:15 -po kliknutí na link začnete pozerať dané video od tohto času.

Bod 29, Mestského zastupiteľstva

 

Vážení obyvatelia Ružinova, Bratislavy, Slovenska. Bez Vašej finančnej podpory to neutiahneme.

Združenie občanov Líščie Nivy-Palkovičova pokračuje v spravodlivom zápas o zachovanie verejného parkoviska. Náklady spojené s právnym zastúpením združenia Advokátskou kanceláriou Vicová & Šumichrast sú hradené z verejnej zbierky. 

Preto Vás vyzývame, aby ste podporili náš súboj s developerom a prispeli na verejný účet:

SK9309000000005122741571

- jednorazovým príspevkom

- trvalým príkazom

- poukázaním 2% podielu zaplatenej za rok 2020 (predvyplnené tlačivo

 

Ďakujeme za podporu.

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

Úlohou prokuratúry je dohliadať na dodržiavanie zákonov v štáte. Prokuratúra na Slovensku je štát v štáte, ktorý nie je možné adekvátne kontrolovať. Určite tam pracuje veľa šikovných a čestných ľudí, ale z vonku to vyzerá tak, že nie vždy konajú v súlade s právom a spravodlivosťou. Možno sa len dohadovať, či je to zo strachu, pretože ak sa niekto ozve, môže sa dostať do nemilosti nadriadených.

Čítať ďalej: PROKURATÚRA sa rozhýbe až vtedy, keď sa na ňu vyvinie verejný a mediálny tlak.

Dňa 16.11.2018 boli obyvatelia Starého Ružinova zaskočení výkopovými prácami na ploche verejného parku. Zistili, že vykopaná jama má slúžiť pre výstavbu svetelného reklamného zariadenia. Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova vyjadrilo vážnu pochybnosť, či je uvedená konštrukcia v súlade s územným plánom hl. SR Bratislavy, pretože životné prostredie by bolo týmto zásahom znehodnotené. Písomne požiadalo políciu a prokuratúru o prešetrenie zákonnosti stavby a písomne vyzvalo Stavebný úrad MČ Ružinov na vydanie predbežného opatrenia na okamžité zastavenie prác na stavbe a uvedenie do pôvodného stavu.