Milí susedia, obyvatelia Ružinova, Bratislavy, ... 

Vyše 20 rokov skupina obyvateľov robí, čo môže, aby zachránila verejné parkovisko. V r. 2016 bol vytvorený transparentný účet, aby sme dokázali pokryť náklady spojené s právnym zastupovaním, bez ktorého by profesionálni politici a spriaznení developeri s veľkou pravdepodobnosťou mali navrch. Viac razy sme vyzývali, prosili, aby ste tento nerovný súboj podporili aspoň symbolicky. Viacerí tak urobili, niektorí prispeli jednorazovo a niektorí prispievajú pravidelne, za čo sme veľmi vďační, bohužiaľ, spor potrebuje výraznejšiu podporu a citeľný záujem verejnosti.

Ak by každý obyvateľ Starého Ružinova... Nie, vlastne by stačil každý, kto by chcel či už pravidelne alebo sporadicky využívať verejné parkovisko ako skutočne verejné, aby prispel na verejný účet mesačne aspoň 1,- €. 

Nedokážeme pochopiť ignoranciu zo strany dotknutých susedov. Na druhej strane sme nesmierne vďační za ústretovosť zastupujúcej advokátskej kancelárie. 

Vaše nevzdávajúce sa Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

Na parkovisku sme zaznamenali nové aktivity.

Výsledok - ďalší nezákonný pokus o prevádzkovania plateného parkoviska - obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 7.

V duchu zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa spýtali na Magistráte aj na Miestnom úrade

a čakáme na odpoveď.

List f. DELTA 2000, spol. s r.o. zastupujúcej f. Zelenka zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR dňa 20.7.2022 (Dokumenty: Doplňujúce informácie.pdf)

a stanovisko ZO: List na Okresný úrad