Vážení obyvatelia Starého Ružinova, milí susedia.

Dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc v zápase o zachovanie verejného parkoviska na Palkovičovej. Majiteľom tejto stavby (napriek nezákonnému predaju pozemku pod parkoviskom) je preukázateľne Hlavné mesto SR Bratislava. Avšak po 22 rokoch porušovania zákonov SR a práv obyvateľov sa nemôžeme a ani nechceme spoliehať na spôsob (ne)riešenia kauzy verejnou a štátnou správou.

Z toho dôvodu traja členovia združenia podali žalobu na vlastníka pozemku, ktorý parkovisko sám prevádzkuje, hoci mu nepatrí.

Na pokrytie právnych služieb je potrebná finančná podpora dotknutých obyvateľov. Ak by každý, ktorého sa parkovanie bytostne dotýka, prispieval mesačne čo i len jedno euro, nemuseli by sme Vás takto žiadať.

Ak sa rozhodnete podporiť spoločné úsilie napr. poukázaním 2% z daní alebo darom, informácie nájdete na uvedenej web stránke www.bojoparkovisko.sk (Podporte nás).

Boris Čechvala, Jozef Matúšek

miestni poslanci za Starý Ružinov