Verejné parkovisko a Občan za dverami

Základom (ne)úspechu je (ne)záujem obyvateľov. 

Keď budú na transparentný účet demonštratívne prispievať symbolickou sumou stovky obyvateľov, ktorých sa to týka a ktorí majú skutočný záujem, aby sa veci pohli dopredu, bude to na účte vidno. Lepší a viditeľnejší nástroj k dispozícii nemáme.
Potom možno zmení prístup aj sudkyňa, ktorá zatiaľ akosi opomenula vziať do úvahy odborný posudok certifikovanej firmy o tom, že parkovisko je samostatnou inžinierskou stavbou a že podľa zákona môže byť táto súčasť cestnej komunikácie výhradne vo vlastníctve obce.