Pozvánku sme poslali voleným zástupcom obyvateľov Ružinova, príslušným úradom a médiám. 

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení volení zástupcovia obyvateľov MČ Bratislava-Ružinov a hl. mesta SR Bratislavy, vážení zamestnanci úradov a príslušných médií.

Kauzu verejného parkoviska na Palkovičovej asi netreba predstavovať. Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova si Vás ako verejných činiteľov a zamestnancov verejných médií dovoľuje touto cestou vyzvať vo verejnom záujme na účasť na záverečnom pojednávaní žaloby dotknutých občanov vs žalovaný f. Zelenka, a.s. vo veci „Zdržania sa neoprávnených zásahov do práv užívateľa“ (spoplatnenej prevádzky verejného parkoviska na Palkovičovej).

Súdne pojednávanie sa koná v termíne 25. januára 2023 o 13:00 hod. na Mestskom súde Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava-Dúbravka, miestnosť č. 326 na III. poschodí.

Členovia ZO sú presvedčení, že záujem volených zástupcov obyvateľov a médií, ktoré pod ne spadajú, výrazne podporí vážnosť situácie a dôležitosť rozhodnutia sudcu.

S úctou

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova