ODVOLANIE 

List na Okresný úrad Bratislava 21.9.2023