Môže sa zdať, že to s "naším" parkoviskom nesúvisí, ale áno, je to príbuzný problém a úzko súvisí, pretože sa nachádza bližšie, ako si uvedomujeme. Majitelia áut chcú parkovať čo najbližšie k svojej "obývačke". A keď máme zatvorené (ukradnuté) verejné parkovisko, tak parkujeme na najbližšom možnom mieste. Ľudia sú už takí. Hlavne na Slovensku. Pokiaľ nie sú sankcie, robíme si každý, čo sa nám zachce. A máme dôvodné argumenty: "Veď ani vládni predstavitelia nerešpektujú zákony, tak prečo by sme mali my!" Bohužiaľ, je to zrkadlo doby a cesta do pekla.

Nezákonne zablokované verejné parkovisko na Palkovičovej úzko súvisí s parkovaním vo vnútroblokoch. Vnútroblok Palkovičova-Stodolova-Trnavská-Jégého je ukážkovo zdevastovaný. Súrne potrebuje revitalizáciu a pravidlá. Podľa súčasného starostu existuje na miestnom úrade projekt od r. 2013!!! V tomto volebnom období (od novembra 2018) sa začali dvaja poslanci za Starý Ružinov o projekt zaujímať. Žiadali zvolať verejné zhromaždenie dotknutých obyvateľov (september 2019), kde by sa zámer prezentoval. V tom čase obdržal MÚ Ružinov nesúhlasné stanovisko magistrátu (nesúhlas s navýšením pôvodných 13 parkovacích miest na 41), takže všetko zastalo. Koncom roka roka 2019 prešli pozemky do správy MČ, ale projekt opäť zastal koncom roka 2020, tento raz kvôli chýbajúcemu vyjadreniu Okresného úradu k dokumentácii stavby. V súčasnosti (marec 2021) sa na aktuálnu tému rozbehla na FB diskusia a je zjavné, že obyvateľom chýba informovanosť. Tak sa pokúšame cez túto stránku niektoré veci objasniť.